Lộ trình

CAO - KHOẺ - THÔNG THÁI

TT THỂ DỤC BẰNG TÂM

THỂ DỤC THỂ THAO ĐỈNH CAO VƯƠN TỚI THÂN TÂM TRÍ VÔ ĐỊCH TOÀN NĂNG

tu_van_khoa_hoc

1. Đội ngũ Bằng Tâm luôn quan sát, đo lường tương tác với học viên qua các vận động về thể trạng, hơn nữa là đặc thù tâm sinh lý theo lứa tuổi..

2. Mỗi bài tập là sự sáng tạo truyền cảm hứng, tạo động lực tích cực tự giác đến từng học viên.

Xem tiếp

VIDEOS

Các Khoá Học

0
Cơ sở
0
Nhân sự
0
Đối tác
0
Học viên

Tin tức & Sự kiện

Trở thành giáo viên

TTTD BẰNG TÂM

Cảm nhận Phụ Huynh và Học Sinh

TT Thể Dục BẰNG TÂM