fbpx
Have a question?
Message sent Close

Dịch Vụ Ngoại Khóa

Trang Chủ > Dịch Vụ Ngoại Khoá

– Khám phá, thử sức với các hoạt động ngoài trời, qua các trò chơi vận động tại nhiều địa điểm khác nhau.
– Ứng dụng các hoạt động thể chất, trò chơi vận động vào kiểm soát cảm xúc, hành vi.
– Bài tập thiết kế theo thể trạng, thể lực.
– Rèn luyện kỹ năng mềm (kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý cảm xúc, …) qua thể dục thể thao.