fbpx
Have a question?
Message sent Close

Chính Sách Riêng Tư

Trang Chủ > Chính Sách Riêng Tư

Chính Sách Riêng Tư

Mục đích và phạm vi thu thập

Mục đích ban đầu của chúng tôi trong việc thu thập thông tin cá nhân là để cung cấp cho học viên/khách hàng trải nghiệm an toàn, mượt mà, hiệu quả và được cá nhân hóa. Điều này cho phép chúng tôi cung cấp những dịch vụ và tiện ích đáp ứng được nhu cầu của bạn cũng như tùy chỉnh các dịch vụ giúp cho trải nghiệm của bạn trở nên dễ dàng và tuyệt vời hơn. Bạn có thể duyệt các phần của trang web mà không cần cung cấp cho chúng tôi các thông tin cá nhân mang tính định danh. Chúng tôi chỉ thu thập các thông tin cá nhân được bạn tự nguyện cung cấp thông qua việc đăng ký trên trang web cũng như trên ứng dụng điện thoại trong các trường hợp sử dụng nhất định. Bạn có thể chọn không cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhất định nhưng điều này sẽ khiến bạn không tận dụng được hết các tính năng và chức năng của trang web cũng như ứng dụng. Chúng tôi sử dụng các thông tin cá nhân để cung cấp trang web và ứng dụng tới học viên/khách hàng cũng như phát triển việc phân tích, tổng hợp dữ liệu để cải thiện sản phẩm. Bạn sẽ không còn vô danh với chúng tôi một khi cung cấp những thông tin cá nhân của mình.
Ngoài những mục đích sử dụng cụ thể được phác thảo bên dưới, chúng tôi thường sử dụng các thông tin cá nhân thu thập được cho những mục đích sau: Tạo và duy trì tài khoản học viên/khách hàng; Cung cấp cho học viên/khách hàng các tính năng và chức năng của trang web và ứng dụng; Cá nhân hóa nội dung cung cấp cho học viên/khách hàng dựa trên tính cách và sở thích; Cải thiện trang web, ứng dụng cũng như các sản phẩm và dịch vụ khác; Khắc phục các sự cố, đưa ra các thông báo bắt buộc, thực thi Quy định đối với học viên/khách hàng (VD: trường hợp cần bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của một bên thứ ba hoặc các quyền sở hữu), thông báo cho học viên/khách hàng về những thay đổi trong các chính sách hoặc thỏa thuận có ảnh hưởng tới việc sử dụng trang web hoặc ứng dụng.
Trong quá trình đăng ký, bạn sẽ phải cung cấp những thông tin liên lạc trung thực theo đúng Quy định dành cho học viên/khách hàng của chúng tôi, bao gồm: (1) một tên tài khoản và mật khẩu duy nhất, (2) địa chỉ email của bạn, (3) đất nước nơi bạn cư trú, (4) sở thích ngôn ngữ và (5) giới tính của bạn. Chúng tôi sử dụng những thông tin này để tạo tài khoản cho bạn trên trang website cũng như trên ứng dụng điện thoại, liên hệ với bạn về những dịch vụ được bạn quan tâm và cung cấp những trải nghiệm phù hợp nhất dựa trên sự ưu tiên của bạn (VD: thông tin về đất nước nơi bạn cư trú giúp chúng tôi cung cấp cho bạn một giáo viên đang làm việc trong múi giờ tương ứng).

Phạm vi sử dụng thông tin

Với mục đích mang đến trải nghiệm tốt nhất cho học viên/khách hàng, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu về việc sử dụng trang web và ứng dụng của bạn, bao gồm (nhưng không giới hạn) ở những điều sau đây: (1) thời gian tiết học, (2) những tính năng của trang web được bạn sử dụng, (3) thời điểm bạn truy cập trang web, ứng dụng điện thoại và các tính năng liên quan.
Chúng tôi có thể sử dụng những thông tin trên đây như đã nêu ở Chính sách riêng tư này. Chúng tôi sử dụng thông tin bạn cung cấp để:
– Cung cấp thông tin các khóa học đến bạn;
– Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Chúng tôi và bạn;
– Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản học viên/khách hàng của bạn hoặc các hoạt động giả mạo học viên/khách hàng;
– Liên lạc và giải quyết với bạn trong những trường hợp đặc biệt;
– Không sử dụng thông tin cá nhân của bạn ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến khóa học, hoạt động tại theducbangtam.com.vn;
– Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Chúng tôi có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân của bạn khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của bạn. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của bạn.

Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của theducbangtam.com.vn

Điều kiện về việc chia sẻ thông tin học viên/khách hàng

– Thông tin không định danh: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin tổng hợp về cơ sở học viên/khách hàng tới các bên quảng cáo hiện tại và đối tác kinh doanh tiềm năng. Tuy nhiên, những thông tin này sẽ không giúp xác định bất cứ học viên/khách hàng cụ thể nào.
– Học viên/khách hàng khác: Nếu bạn liên lạc với những học viên/khách hàng của trang web hay ứng dụng điện thoại khác, những học viên/khách hàng này sẽ có thể có được tên tài khoản của bạn cũng như bất cứ thông tin cá nhân nào bạn lựa chọn chia sẻ với họ.
– Giáo viên: Nếu bạn tham gia vào một tiết học hoặc trong bất kì liên lạc nào với giáo viên, những giáo viên này sẽ nhận được tên tài khoản của bạn cũng như những thông tin cá nhân nào bạn đã chia sẻ trong tiết học. Các giáo viên có thể bao gồm bất cứ thông tin nào được bạn cung cấp ở trong mục ghi chú (xem mục “Ghi chú của giáo viên” ở phía trên).
– Các đối tác kinh doanh: Chúng tôi có thể cung cấp những thông tin không mang tính định danh cho một bên thứ ba theo như thỏa thuận kinh doanh với họ, bao gồm (nhưng không giới hạn) việc phối hợp cung cấp một sản phẩm hoặc dịch vụ cho học viên/khách hàng hoặc tạo ra khả năng tương tác giữa các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và các sản phẩm và dịch vụ của các bên đối tác.
– Nhà cung cấp dịch vụ: Chúng tôi có thể sử dụng các nhà thầu và các bên cung cấp dịch vụ thứ ba có liên quan tới trang web và ứng dụng trên điện thoại. Khi những nhà thầu hoặc nhà cung cấp dịch vụ tiếp cận được với những thông tin cá nhân của bạn, họ đều được yêu cầu phải bảo mật chúng theo phương thức nhất quán với Chính sách riêng tư này, VD: không sử dụng các thông tin đó cho bất kì mục đích nào ngoài việc tiến hành cung cấp các dịch vụ cho chúng tôi. Chúng tôi có quyền công bố thông tin cá nhân của học viên/khách hàng hoặc bất cứ thông nào khác được luật yêu cầu hoặc khi chúng tôi nhận thấy sự công bố đó là cần thiết để bảo vệ quyền lợi của bạn hoặc của chúng tôi.
Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty TNHH TT Thể Dục BẰNG TÂM
Trụ sở: 2 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh
Email: [email protected]
Số điện thoại: 091.235.1056
Phương tiện và công cụ để học viên/khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

– Bạn có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu theducbangtam.com.vn thực hiện việc này.
– Bạn có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Bộ phận tiếp nhận khách hàng của theducbangtam.com.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn bạn khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Những thay đổi về Chính sách riêng tư

Nếu quyết định thay đổi Chính sách riêng tư của mình, chúng tôi sẽ công bố những thay đổi đó trong phần Chính sách riêng tư này và tại một số nơi thích hợp khác để bạn có thể biết được những loại thông tin chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng chúng và những trường hợp chúng được công khai. Chúng tôi có quyền điều chỉnh Chính sách riêng tư này tại bất kì thời điểm nào và những thay đổi sẽ được áp dụng với thông tin bạn cung cấp hoặc những hoạt động của bạn trên trang web hoặc ứng dụng ngay sau khi thay đổi được công bố, vì vậy hãy thường xuyên xem lại chính sách này. Nếu chúng tôi đưa ra những thay đổi có ảnh hưởng tới việc sử dụng sản phẩm hoặc công bố thông tin cá nhân đã thu thập trước đó, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn thông qua email hoặc thông báo trên trang web và ứng dụng để có được sự chấp thuận của bạn giúp những thay đổi trong Chính sách riêng tư được áp dụng một cách nghiêm túc

Cam kết bảo mật thông tin học viên/khách hàng

Thông tin cá nhân của học viên/khách hàng trên được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của . Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của học viên/khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng kiểm tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch của Thành viên tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của
Ban quản lýyêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại…, và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý. không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác