Năm 2023 - t-2023

Mục tiêu
Mở rộng, phát triển “LỚP THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHIỀU CAO” trên toàn quốc