Năm 2021 - t-2021

Địa điểmMục tiêu
TP. Hà NộiHơn 3000 học viên Cao - Khỏe – Thông Thái
Huấn luyện, đào tạo giáo viên toàn quốc chương trình
“Thể dục phát triển chiều cao"
TP. HCMHơn 3000 học viên Cao - Khỏe – Thông Thái
Huấn luyện, đào tạo giáo viên toàn quốc chương trình
“Thể dục phát triển chiều cao"