Kiểm tra ban đầu - PTCC – Kiểm Tra Ban Đầu

Chương trình1 Tháng3 Tháng6 Tháng12 Tháng
Hình tháiCheckCheckCheckCheck
Thể Lực (nhanh, mạnh, bền, phản xạ thần kinh)CheckCheckCheckCheck
Sinh Trắc Vân Tay (Ngón L1, R1).
Đo góc Phản xạ (ATD)
NoneNone- Đánh giá phương pháp học tập tốt nhất.
Sinh Trắc Vân Tay (Ngón L1, R1).
Đo góc Phản xạ (ATD)
NoneNone- Đánh giá khả năng tiếp thu và phối hợp.