4 - 4

4 lần KIỂM TRA THỂ LỰC, HÌNH THÁI, tâm sinh lý: chiều cao, cân nặng, sức mạnh CƠ – XƯƠNG – KHỚP, sinh trắc vân tay, dinh dưỡng, dấu hiệu dậy thì sớm …