12 - 12

12 tháng tập luyện nâng cao thể lực, tăng SỨC ĐỀ KHÁNG, hô hấp, kiểm soát cân nặng, phát triển CHIỀU CAO tối đa