Quá trình hình thành & Phát Triển

TT Thể Dục Bằng Tâm
 • Mục tiêu
  Học Viện Thể dục Thể Thao Bằng Tâm

 • Mục tiêu
  Mở rộng, phát triển “LỚP THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHIỀU CAO” trên toàn quốc

 • Địa điểmMục tiêu
  TP. Hà NộiHơn 3000 học viên Cao - Khỏe – Thông Thái
  Huấn luyện, đào tạo giáo viên toàn quốc chương trình
  “Thể dục phát triển chiều cao"
  TP. HCMHơn 3000 học viên Cao - Khỏe – Thông Thái
  Huấn luyện, đào tạo giáo viên toàn quốc chương trình
  “Thể dục phát triển chiều cao"

 • Năm2020
  Nhân sự30
  Học viên2500
  Cơ sở10
  Địa điểmHà nội

 • Năm2019
  Nhân sự30
  Học viên1000
  Cơ sở7

 • Năm2018
  Nhân sự30
  Học viên800
  Cơ sở4

 • Năm2016 - 2017
  Nhân sự20
  Học viên500
  Cơ sở3

 • Năm2014 - 2015
  Nhân sự10
  Học viên400
  Cơ sở2

 • Năm2013
  Nhân sự5
  Học viên200
  Cơ sở1

Khởi đầu 01/06/2013

Định hướng phát triển

Năm 2025 - 2030

Học Viện Thể dục Thể thao Bằng Tâm

Năm 2023

Mở rộng, phát triển “LỚP THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHIỀU CAO” trên toàn quốc

Năm 2021

Huấn luyện, đào tạo giáo viên toàn quốc chương trình “Thể dục phát triển chiều cao"
Hơn 3000 học viên Cao - Khỏe – Thông Thái  tại TP. Hồ Chí Minh và Thủ đô Hà Nội

Các tỉnh thành dự kiến mở trong 5 năm tới

(Hà Nội, Hải phòng, Hải Dương, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Nha Trang, Buôn Mê Thuột, Đà Lạt, Bảo Lộc, Đồng Nai ..)