pgs-huynh-trong-khai

Huỳnh Trọng Khải

Phó Giáo Sư - Tiến Sĩ
  • Nguyên Hiệu Trưởng trường Đại học Sư phạm thể dục thể thao TP. HCM
  • Chủ tịch liên đoàn Bóng rổ TP. HCM
  • Hướng dẫn luận văn: Ứng dụng các bài tập thể dục thể thao góp phần tăng trưởng chiều cao cho học sinh ( 10 – 13 tuổi), tập luyện tại Trung tâm thể dục Bằng Tâm