gs-duong-nghiep-chi

Dương Nghiệp Chí

Giáo Sư
  • Nguyên Viện Trưởng Viện Khoa học TDTT – Tổng cục trưởng cục thể thao Việt Nam
  • Biên soạn đề án: Nâng cao thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 -2030 (gọi tẳt đề án 641)
  • Thầy cố vấn chương trình “Lớp thể dục phát triển chiều cao” tại TT thể dục Bằng Tâm

Other Members