Diem-Pham

Diễm Phạm

VĐV ĐIỀN KINH QUỐC GIA

Giảng Viên Đại Học TDTT – VĐV Điền Kinh Quốc Gia

Đại học thể dục thể thao HCM 2010-2014
Cử nhân chuyên nghành huấn luyện thể thao
Đại học thể dục thể thao HCM 2016-2018
Thạc sĩ chuyên ngành giáo dục học Thể Dục Thể Thao
Trung tâm đào tạo HLV – PT chuyên nghiệp Nutri fort 03/2020 – 09/2020
Khóa huấn luyện viên Group Class & Private Training

Other Members