TT THỂ DỤC BẰNG TÂM

KHÓA HỌC THỂ DỤC ONLINE

VUI KHỎE ĐẨY LUI COVID

I. Mục tiêu

II. Lịch học

Buổi

Thời gian

Sáng

8h - 9h

Chiều

15h - 16h

III. Giáo viên

IV. Lợi ích

700.000 VNĐ
Với 12 Buổi/Học viên
Nhận tối đa 20 học viên

"Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec mattis, pulvinar dapibus leo"
Margaret Hersh
"Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec mattis, pulvinar dapibus leo"
Bradley Morris