Đối tác BẰNG TÂM

2014 - 2016

  • Đơn vị thực nghiệm đề án 641 Nâng cao thể lực, tầm vóc người Việt, ứng dụng nghiên cứu Viện Khoa Học TDTT Việt Nam

2015- 2018

  • Tư vấn vận động trị liệu tại TT Dinh Dưỡng Tp Hồ Chí Minh, Đại học Queenland của Úc cho sinh viên qua thực tập

2018

  • Xây dựng Chương trình Giáo dục thể chất  từ mầm non tới lớp 12, tập đoàn Nguyễn Hoàng

  • Dạy hệ thống trường mầm non quốc tế

  • Đơn vị tham vấn về tâm sinh lý, dinh dưỡng

doi-tac-4
doi-tac-5
doi-tac-1
doi-tac-2

BỆNH VIỆN