Lịch học

Lớp / GiờThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ Nhật
Thể Dục Phát Triển Chiều Cao7:00 - 8:00 (Tạm hoãn)7:00 - 8:30
Thể Dục Phát Triển Chiều Cao16:30 - 17:30 (Tạm hoãn)9:00 - 10:30
Thể Dục Phát Triển Chiều Cao16:30 - 17:30 (Tạm hoãn)15:00 - 16:30 (Tạm hoãn)
Thể Dục Phát Triển Chiều Cao17:30 - 18: 3016:30 - 18:00
Học Riêng
(Nhóm 10 học viên)
Học viên chọn giờ học
Học Riêng
(Nhóm 10 học viên)
Học viên chọn giờ học

Học phí

Thời lượng2 - 3 buổi / tuần5 - 6 buổi / tuần
Thể Dục Phát Triển Chiều Cao
7:00 - 10:30
1.000.000 đ / 1 tháng2.000.000 đ / 1 tháng
Thể Dục Phát Triển Chiều Cao
7:00 - 10:30
2.850.000 đ / 3 tháng5.700.000 đ / 3 tháng
Thể Dục Phát Triển Chiều Cao
15:00 - 18:00
1.200.000 đ / 1 tháng2.400.000 đ / 1 tháng
Thể Dục Phát Triển Chiều Cao
15:00 - 18:00
3.400.000 đ / 3 tháng6.800.000 đ / 3 tháng
Học riêng
(Nhóm 10 học viên)
2.400.000 đ / 1 tháng
Học riêng
(Nhóm 10 học viên)
2.400.000 đ / 1 tháng

GIỚI THIỆU CƠ SỞ

CELADON

Quận Tân Phú

ĐỊA ĐIỂM

02 Đường D2, Celadon City, Q. Tân Phú, TP. HCM

GIỜ HOẠT ĐỘNG

7:00 – 19:00

LIÊN HỆ

091 2351056

Đăng ký tập thử